INŠTRUKCIJE IN MENTORSTVO

Po metodi Vzgoja za življenje

po metodi Vzgoja za življenje

OSNOVNOŠOLSKI NIVO

Inštrukcije angleščine
• izvajam inštrukcije angleščine, ki temeljijo na pripravah ter poznavanju letnih načrtov za določen razred (cilji in standardi znanja)

• razlaga vsebuje tudi igre, tako da je za otroka učenje čim bolj zabavno in zanimivo

• otroke vzpodbujam, da se učijo slovnice in besedišča skozi razumevanje in povezovanje

• inštrukcije so prilagojene vsebinam (učbenik, zapiski), ki jih otrok uporablja v svoji šoli

• izvajam priprave na izpite za otroke, ki se šolajo na domu (in so vpisani na javno šolo)

Inštrukcije zgodovine

• z aktualizacijo zgodovinskih dogodkov in vsebin pomagam otrokom čim bolj približati razumevanje zgodovine

• pomagam pri pripravi seminarskih in projektnih nalog ter govornih nastopov

• izvajam priprave na izpite za otroke, ki se šolajo na domu (in so vpisani na javno
šolo)

blank

Mentorstvo in učna pomoč

• s pomočjo metod in pristopov pedagogike Vzgoja za življenje pomagam otroku pri njegovi/njeni motivaciji, postavljanju ciljev ter učenju skozi načine, ki omogočajo povezovanje ter razumevanje informacij (in ne učenje na pamet)

• uporabljam celosten pristop, kjer upoštevam otrokov učni proces, kot tudi njegov osebni razvoj (izzivi in ciljno obvladovanje teh izzivov)

O MENI

Tala Bevk
univ.dipl.fil. ter doktorska študentka filozofije

Zaposlena sem na OŠ Lila Ljubljana, kjer poučujem predmeta angleščine in zgodovine. V VZŽ šolskem okolju sem v preteklih letih delovala tudi kot učiteljica v podaljšanem bivanju, izvajalka izbirnih vsebin ter individualnih ur za pomoč pri učenju. Izkušnje sem si pridobila tudi na področju šolanja otrok, ki se šolajo na domu in opravljajo izpite v javnih šolah.

blank
O MENI

Tala Bevk: univ.dipl.filo. ter doktorska študentka filozofije

Zaposlena sem na OŠ Lila Ljubljana, kjer poučujem predmeta angleščine in zgodovine. V VZŽ šolskem okolju sem v preteklih letih delovala tudi kot učiteljica v podaljšanem bivanju, izvajalka izbirnih vsebin ter individualnih ur za pomoč pri učenju. Izkušnje sem si pridobila tudi na področju šolanja otrok, ki se šolajo na domu in opravljajo izpite v javnih šolah.

Portrait of happy and enjoying young woman on a meadow on a suns
college-students-working-on-school-assignments-the-millennial-generation-in-college-does-all-their_t20_yXd4ex
group-of-friends-holding-hands-in-the-sunset-in-siberia_t20_2Wxpx0

SREDNJEŠOLSKI NIVO

Inštrukcije filozofije
  • razlaga zgodovine filozofije, filozofskih smeri ter idej in konceptov znanih filozofov
  • priprava na maturo
  • pomoč pri pisanju filozofskih komentarjev, esejev ter seminarskih nalog
  • individualno delo ali delo v manjših skupinah
Mentorstvo in učna pomoč
  • s pomočjo metod in pristopov pedagogike Vzgoja za življenje pomagam dijakinji/dijaku pri njeni/njegovi motivaciji, postavljanju ciljev ter učenju skozi načine, ki omogočajo povezovanje ter razumevanje informacij (in ne učenje na pamet)
  • uporabljam celosten pristop, kjer upoštevam dijakov učni proces, kot tudi njen/njegov osebni razvoj (izzivi in ciljno obvladovanje teh izzivov)
po metodi Vzgoja za življenje

Metoda poučevanja in dela z otroki

V ospredje svojega dela postavljam stik z otrokom/dijakom (odnos učitelj – učenec). Skozi prakso čuječnosti in podporo učencu se ustvarja prostor, kjer lahko otrok/dijak razvija svoje sposobnosti in zavestno usvaja metode učenja, ki so njemu najbolj blizu. Učence podpiram v razvijanju njihove notranje motivacije, osredotočenosti, umirjenosti in veselja do znanja. Usvajanje učnih vsebin poteka po metodiki FLOW LEARNING oz. “učenja v toku”: začetna motivacija z aktivnostjo/zgodbo, usmeritev pozornosti, izkustvo, delitev izkušenj.

back-to-school-happy-kids-gen-z_t20_xXdwA2
po metodi Vzgoja za življenje

Metoda poučevanja in dela z otroki

V ospredje svojega dela postavljam stik z otrokom/dijakom (odnos učitelj – učenec). Skozi prakso čuječnosti in podporo učencu se ustvarja prostor, kjer lahko otrok/dijak razvija svoje sposobnosti in zavestno usvaja metode učenja, ki so njemu najbolj blizu. Učence podpiram v razvijanju njihove notranje motivacije, osredotočenosti, umirjenosti in veselja do znanja. Usvajanje učnih vsebin poteka po metodiki FLOW LEARNING oz. “učenja v toku”: začetna motivacija z aktivnostjo/zgodbo, usmeritev pozornosti, izkustvo, delitev izkušenj.

IZVEDBA STORITEV

Ljubljana – Podutik ali po dogovoru na domu otroka/dijaka.
Po želji tudi preko Zoom ali Skype aplikacije za video klice.

Cena:
15 eur / 45-60min
20 eur / 90 min